دلو 12 1401

ننگرهار:درحمله بریک پوسته درچپرهار، یک عسکرکشته شد

به اساس خبر، یک پوسته دشمن در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار حمله کردند.
حمله ساعت 8 بجه دیشب درمنطقه دولت زی صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید، یک عسکردران کشته ویک تن دیگر شدیدا زخمی شدند.

Related posts