دلو 13 1401

ننگرهار:دراثر انفجار بریک رینجر در غنی خیل،6 عسکرکشته وزخمی شدند

به اساس خبر، یک رینجر اردوی اجیر درمنطقه مارکو ولسوالی غنی خیل ولایت ننگرهار شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 2 ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، 3 عسکرکشته و4 تن دیگر زخمی شدند.

Related posts