دلو 13 1401

ننگرهار:دراثر انفجارات در خوگیانی 2 تانگ تخریب و3 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، یک کاروان قوای دشمن در منطقه میمله ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار هدف 4 انفجار قرارگرفت.

انفجارات ساعت 12 ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، 2 تانگ دشمن تخریب گردید و3 عسکر دران کشته و7 تن دیگر زخمی شدند.

Related posts