دلو 12 1401

میدان وردگ: 2 تن پولیس گزمه دشمن در جلریز کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر پولیس اداره مزدور در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت 2 بعد ازظهر دیروز درمنطقه محمد نور خیل صورت گرفت که دراثران، 2 تن پولیس زخمی شدند.

خبرمی افزاید، یک ساعت بعد یک بار دیگر درمنطقه یاد شده بر پولیس نیز حمله صورت گرفت و2 تن آنان کشته شدند.

Related posts