دلو 12 1401

میدان وردگ: 1 تانگ دشمن در جغتو تخریب و2 عسکر دران کشته شدند

به اساس خبر، ماین در ولسوالی جغتو ولایت میدان وردگ عساکرد شمن را هدف قرار داد.

انفجار ساعت 5 عصر دیروز درمنطقه غاشی مردله صورت گرفت که دراثران،یک تانگ دشمن تخریب گردید و2 عسکر دران کشته شدند.

Related posts