دلو 09 1401

میدان وردگ: یک گزمه پیاده اردوی اجیر در سیداباد شکار ماین گردید

به اساس خبر، یک گزمه پیاده اردوی اجیر در ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 10 چاشت امروز درمنطقه داگبغری شیخ آباد صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts