دلو 09 1401

میدان وردگ: یک پوسته دشمن در جلریز مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در منطقه سپیدخاک ولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت 12 ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

Related posts