دلو 13 1401

میدان وردگ: یک عسکر درسیدآباد با ضرب گلوله کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک عسکرمزدور را در ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ به قتل رساندند.

عسکریاد شده ساعت 11 چاشت امروز درمنطقه سالار هدف سلاح نوع درازکوف قرارگرفت وجابجا کشته شد.

Related posts