دلو 14 1401

میدان وردگ: یک تن پولیس در جلریز با ضرب گلوله کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک تن پولیس را در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ هدف سلاح نوع درازکوف قرار دادند.

حمله ساعت 12 ظهر امروز درمنطقه مامکی صورت گرفت که دراثران، پولیس متذکره جابجا کشته شد.

Related posts