دلو 13 1401

میدان وردگ: یک تانگ در نرخ شکار ماین گردید

به اساس خبر، یک تانگ زرهدار اردوی اجیر درمنطقه حیات ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ شکار ماین گردید.
انفجار ساعت 4 عصر امروز صورت گرفت که دراثران، تانگ نابود گردید تمامی سرنشینان آن که تعداد شان نامعلوم است ، کشته وزخمی شدند.

Related posts