دلو 13 1401

میدان وردگ: یک تانگ اردوی اجیر در سیدآباد شکار ماین گردید

به اساس خبر، یک تان گزرهدار اردوی اجیر در منطقه عبدالمحی الدین ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 5 عصر دیروز صورت گرفت که دراثران، به دشنم تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts