دلو 09 1401

میدان وردگ: کاروان اکمالاتی دشمن در سیدآباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر کاروان اکمالاتی دشمن در ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت 9 وسی دقیقه صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts