دلو 12 1401

میدان وردگ: مقر ولسوالی جلگه مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر مقر ولسوالی جلگه وپوسته های امنیتی آن ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله صبح امروز با دهشکه وزیکویک صورت گرفت وبه دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید.

Related posts