دلو 13 1401

میدان وردگ: مقر ولسوالی جغتو مورد حمله رکتی قرار داده شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر مقر ولسوالی جغتو ولایت میدان وردگ حمله راکتی نمودند.

حمله ساعت 6 عصر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts