دلو 09 1401

میدان وردگ: ماین در جغتو یک عسکررا هلاک ساخت

به اساس خبر، ماین در ولسوالی جغتو ولایت میدان وردگ عساکردشمن را هدف قرار داد.

انفجار ساعت 5 عصر امروز درمنطقه سیدی صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر شدیدا زخم برداشت.

Related posts