دلو 14 1401

میدان وردگ: قرارگاه دشمن در سیدآباد با هفتاد پنج مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر قرارگاه دشمن در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت یک بعد ازظهر دیروز درمنطقه سلطان خیل با هفتاد پنج صورت گرفت که دراثران، 3 مرمی آن به هدف اصابت نمود وبه دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts