دلو 12 1401

میدان وردگ: عساکر دشمن در چک مورد حمله قرارگرفتند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات بهاری العزم، بر عساکردشمن در منطقه علسنگ گندوشمو ولسولی چک ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت 5 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید .

Related posts