دلو 13 1401

میدان وردگ: عساکردشمن در سیدآباد 17 تن ملکی بی دفاع را شهید وزخمی نمودند

به اساس خبر، عساکر اردوی مزدور  در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ ، 17 تن افراد ملکی بی دفاع ر اشهید وزخمی نمودند.

حادثه ساعت 11 چاشت امروز هنگامی رخ داد که یک کاروان دشمن در سرک عمومی آن منطقه را عبور مینمنود ومنازل ملکی را تحت آتش توپخانه قرار دادند که  در قریه کروخیل یک تن ملکی شهید و2 تن دیگر زخمی شدند وهمچنان در قریه یوسف خیل 14 تن از افراد ملکی مجروح گردیده اند.

Related posts