دلو 14 1401

میدان وردگ: درحمله بریک گزمه در جغتو، 2 تن پولیس کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه پولیس درمنطقه کاریزرام ولسوالی جغتو ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت 11 چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، 2 تن پولیس کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

Related posts