دلو 13 1401

میدان وردگ: دراثر انفجارپیهم در جغتو، 1 رینجر نابود و3 تن پولیس کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، یک رینجر پولیس اداره مزدور در ولسوالی جغتو ولایت میدان وردگ شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 6 صبح امروز درمنطقه خواجه عمری صورت گرفت که دراثران، رینجر نابود گردید و2 تن پولیس دران کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

Related posts