دلو 13 1401

میدان وردگ: با دشمن در نرخ درگیری صورت گرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی با عساکر دشمن درمنطهق شهاب الدین ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ شدیدا درگیر شدند.

درگیری ساعت6 صبح امروز هنگام رخ داد که عساکر دشمن با یک کمین مجاهدین بر خوردند که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts