دلو 12 1401

میدان وردگ:یک پوسته دشمن در جغتو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن درمنطقه خواجه آب ولسوالی جغتو ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت یک بعد ازظهر امروز صورت گرفت ودقیقا 5 مرمی هاوان به هدف اصابت نمود که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید.

Related posts