دلو 10 1401

میدان هوایی بگرام مورد حمله موشکی قرار گرفت.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر میدان هوایی بگرام ولایت پروان حمله موشکی نمودند.

حمله ساعت 5 وسی دقیقه صبح امروز صورت گرفت ودقیقا به هدف اصابت نمود که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts