دلو 09 1401

ماین در ولسوالی غازی اباد عساکردشمن را هدف قرارداد

به اساس خبر، یک گزمه اردوی اجیر درمربوطات ولسوالی غازی آباد شکار ماین گردید.
انفجار ساعت 7 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته شد.

Related posts