دلو 13 1401

ماین در ولسوالی زرمت یک عسکر مزدور را هلاک ساخت

به اساس خبر، ماین در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا ،یک عسکر مزدور را هلاک ساخت.

عسکر یاد شده طی یک انفجار درمنطقه مقرب خیل ساعت 4 عصر کشته شد ودر حادثه یک عسکر دیگر نیز مجروح گردیده است.

Related posts