دلو 14 1401

ماین درنزدیک مرکز غزنی 4 تن پولیس را کشته وزخمی نمود

به اساس خبر، یک رینجر پولیس درمنطقه قلعه جوز نزدیک مرکزولایت غزنی شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 11 چاشت دیروز صورت گرفت که دراثران، رینجر تخریب گردید و4 تن پولیس دران کشته وزخمی شدند.

Related posts