دلو 13 1401

لوگر: 5 عسکر درنزدیک پل علم کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی برگزمه های شمن درنزدیک پل علم مرکزولایت لوگر حمله کردند.

حمله همزمان ساعت 6 عصر دیروز درنزدیک قلعه موسی وقلعه علی خان صورت گرفت که دراثران، یک عسکر درنزدیک قلعه موسی و4 عسکر در قلعه علی خان کشته وزخمی شدند.

Related posts