دلو 12 1401

لوگر: 2 تن اربکی درنزدیک پل علم کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک گزمه پیاده اردوی اجیر را در منطقه قلعه سرسنگ نزدیک پل علم مرکز ولایت لوگر هدف یک انفجار قرار داند ویک عسکردران جابجا کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

حمله ساعت 6 عصر دیروز بر گزمه پیاده صورت گرفت که دراثران، یک عسکر کشته ویک تن دیگرزخمی گردید.

Related posts