دلو 13 1401

لوگر: یک موشک بر بیس دشمن درنزدیک پل علم شلیک گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر بیس دشمن در منطقه خدر نزدیک پل علم مرکزولایت لوگر موشک شلیک نمودند.

موشک ساعت 3 بعد ازظهر امروز شلیک گردید ودقیقا به هدف اصابت نمود که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts