دلو 13 1401

لوگر: یک تن اربکی مشهوربنام ” نوید” در برکی برک به قتل رسید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی دریک حمله رویا روی در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر، یک اربکی مشهور وظالم را به قتل رساندند.

اربکی یاد شده بنام نوید توسط مجاهد قهرمان قاری مسعود هنگامی به قتل رسید که از ساختمان ولسوالی بیرون می شد.

خبرمیگوید که بعدا دیگر عساکردشمن وارد محل گردید وبا آنان نیز درگیر گردید که درنتیجه آن، به عساکردشمن نیز تلفات وارد گردید اما رقم آن دقیقا به دست نه امده است وقاری مسعود نیز در جریان درگیری به درجه رفیع شهادت نائل گردید. انالله واناالیه راجعون.

Related posts