دلو 09 1401

لوگر: ملیشه های اربکی در برکی برک شکار ماین گردید

به اساس خبر، ماین در نزدیک بازار برکی راجان ولسوالی برکی برک ولایت لوگر اربکی ها را هدف قرار داد.

انفجار ساعت 7 شام دیروز صورت گرفت که دراثران، یک تن اربکی مرگبار زخم برداشت.

Related posts