دلو 12 1401

لوگر: ماین درمحمد آغه، قاضی امنیت آن ولایت را مجروح ساخت

به اساس خبر، موتر عبدالسمیع قاضی اداره امنیت ملی ولایت لوگر درمنطقه پل قندهاری ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 9 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، موتر تخریب گردید وقاضی سمیع متذکره مرگبار مجروح گردید.

Related posts