دلو 14 1401

لوگر: درحمله بر گزمه دشمن در محمداغه، یک عسکرکشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه عساکر اجیر در منطقه سرخاب ولسوالی محمداغه ولایت لوگر حمله کردند.

حمله ساعت 5 عصر دیروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکر دشمن کشته شد.

Related posts