دلو 13 1401

لوگر: درحمله بریک گزمه دشمن درچرخ، 2 عسکرکشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک گزمه اردوی اجیر در منطقه خواجه اسماعیل ولسوالی چرخ ولایت لوگر حمله کردند.

حمله ساعت 4 عصر دیروز صورت گرفت که دراثران، 2 عسکرکشته شدند.

Related posts