دلو 09 1401

لوگر: درانفجار بریک رینجر درنزدیک پل علم، 3 عسکرکشته شدند

به اساس خبر،یک عراده رینجر اردوی اجیر در منطقه قرعه سرسنگ نزدیک پل علم مرکزولایت لوگر شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 3 بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثران، رینجر تخریب گردید و3 عسکر دران کشته شدند.

Related posts