دلو 13 1401

لوگر: دراثر حمله هوایی عساکر اشغالگر در برکی برک، 14 عسکر مزدور کشته شدند

به اساس خبر، دراثر بمباران طیارات عساکر اشغالگر امریکایی در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر، دست کم 14 عسکر مزدور کشته شدند.

بمباران ساعت 5 وسی دقیقه صبح دیروز درمنطقه چهلتن بر پوسته های دشمن صورت گرفت ودر حادثه شمار زیادی دیگر نیز زخمی شدند.

مردم منطقه میگویند که طیارات دشمن با این گمان بر پوسته های یاد شده بمباران نمود که گویا این پوسته فتح شده مجاهدین میباشد.

Related posts