دلو 14 1401

لوگر: دراثر انفجار بریک رینجر در نزدیک پل علم، 3 تن پولیس کشته شدند

به اساس خبر، یک رینجر پولیس مزدور در نزدیک پل علم مرکزولایت لوگر شکارماین گردید.

انفجار ساعت 2 بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثران، رینجر نابود گردید و3 تن پولیس دران جابجاکشته شدند.

Related posts