دلو 09 1401

لوگر: دراثر انفجار بریک رینجر ، 4 تن اربکی کشته شدند

به اساس خبر، یک رینجر ملیشه های اربکی در منطقه دادوخیل مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر شکار ماین نیرومندی گردید.

انفجار ساعت یک ظهر امروز  صورت گرفت که دراثران، رینجر تخریب گردید و4 تن اربکی دران جابجا کشته شدند.

Related posts