دلو 13 1401

لغمان: 6 عسکر قوای دشمن درنزدیک مهترلام به قتل رسید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر قوای دشمن در منطقه کتل نزدیک مهترلام مرکزولایت لغمان حمله کردند.

حمله ساعت 12 وسی دقیقه ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، 2 عسکر واکنش سریع، 4 عسکر اردو کشته ومتباقی بعد از تحمل تلفات پای به فرار نهادند.

Related posts