دلو 14 1401

لغمان: 4 عراده رینجر در بادپخ تخریب و5 تن اربکی کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بالای عساکر فراری دشمن در مربوطات ولسوالی بادپخ ولایت لغمان حمله کردند.

حمله ساعت 7 شام دذیروز بر عساکردشمن که از دوپوسته شان فرار مینمودند، صورت گرفت که دراثران، 5 تن اربکی کشته و3 تن دیگر زخمی شدند و4 عراده رینجر نیز تخریب گردید.

خبرمیگوید که اجساد کشته های دشمن تاکنون در منطقه باقی مانده است.

قابل ذکر است که دشمن در مسیر راه لغمان وبادپخ 7 پوسته ایجاد نموده بودند که دراثر حملات مجاهدین همه آن تخلیه گشته ومتباقی عساکردو پوسته آن در حال فرار مورد حمله قرار داده شدند وبه دشمن تلفات فوق وارد گردید.

Related posts