دلو 09 1401

لغمان: 2 تانگ در علیشنگ تخریب و8 عسکر دشمن کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان دریک درگیری خونین درولسوالی علیشنگ ولایت لغمان به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد نمودند.

درگیری صبح دیروز درنزدیک منطقه سالاب کردی آغاز گردید وتا خفتن ادامه یافت.

امروز عساکردشمن یکبار دیگر میخواستند وارد سالاب شوند که بامقاومت شدید مواجه شدند، نبرد تا 12ظهر ادامه یافت که در نتیجه ان، 8 عسکردشمن کشته و5 تن دیگر زخمی شدند و2 تانگ زرهدار دشمن نیز تخریب گردید.

خبرمیگوید که در جریان درگیری 3 تن از مجاهدین نیز زخمی شده اند.

درگیرصبح دیروز درمنطقه کردی سالاب غرض انجام حمله تعرضی

Related posts