دلو 14 1401

لغمان: یک گزمه دشمن در علینگار مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه دشمن درمنطقه گلوته ولسوالی علینگار ولایت لغمان حمله کردند.

حمله ساعت 9 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts