دلو 12 1401

لغمان: یک گزمه دشمن در علیشنگ مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه اردوی اجیر درولسوالی علیشنگ ولایت لغمان حمله کردند.

حمله ساعت 5 عصر امروز درمنطقه وطن گتو صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts