دلو 09 1401

لغمان: یک کارمند اداره جاسوسی دشمن در علیشنگ کشته شد

به اساس خبر، تازه گل یک کارمند اداره جاسوسی دشمن در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان به قتل رسید.

تازه گل نامبرده ساعت 9 بجه دیشب درمنطقه گچیان طی یک حمله چریکی کشته شد.

وی موسس اربکی های 6 قریه سالاب بود وفعلا در ادارۀ به اصطلاح امنیت ملی ایفای وظیفه مینمود.

Related posts