دلو 13 1401

لغمان: یک پوسته دشم نزدیک مهترلام مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن در منطقه بسرام مربوطات مهترلام مرکزولایت لغمان حمله کردند.
حمله ساعت یک بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکردشمن زخم برداشت.

Related posts