دلو 13 1401

لغمان: یک عسکردشمن در علیشنگ طی یک حمله مسلحانه کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه دشمن در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان حمله کردند.

حمله ساعت 6 شام امروز بر عساکردشمن که درسرک عمومی مصروف تلاشی بودند، صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ومتباقی پای به فرار نهادند.

Related posts