دلو 13 1401

لغمان: پوسته وکاروان دشمن در قرغه یی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته وکاروان دشمن در ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان حمله کردند.

حمله ساعت 5 و40 دقیقه عصر دیروز درمنطقه کلیمی صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است.

Related posts