دلو 09 1401

لغمان: قومندان بلاک محبس پلچرخی طی یک حمله درمربوطات مهترلام کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی قومندان بلاک محبس پلچرخی ولایت کابل را در مربوطات مهترلام مرکزولایت لغمان به قتل رساندند.

قومندان یاد شده بنام معصوم ساعت 5 وسی دقیقه صبح امروز درمنطقه بدیع آباد کشته شد ، قومندان معصوم باشنده همین منطقه نیز بود.

Related posts