دلو 13 1401

لغمان: دراثر حمله بر قراگاه دشمن در علینگار، قومندان با 9 عسکر کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در بریک قرارگاه دشمن درمنطقه منگو ولسوالی علینگارو لایت لغمان حمله کردند

حمله ساعت 4 صبح امروز صورت گرفت، نبرد تا 2 ظهر ادامه یافت که دراثران، بشمول قومندان 4 عسکر جابجا کشته  و5 تن دیگر مرگبار زخمی شدند وهمچنان در جریان زدوخورد، یک تن ازمجاهدین شهید و3 تن دیگر زخمی شدند. تقبله الله

Related posts