دلو 13 1401

لغمان: دراثر حمله بر بیس دشمن در قرغه یی، 1تانکر، 4 تانگ و5 رینجر نابود گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر بیس دشمن در ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان حمله راکتی نمودند.

حمله ساعت 9 صبح دیروز بر بیس دشمن که درمنطقه سپینه تانه موقعیت دارد صورت گرفت که یک مرمی آن به یک تانکر مملوء از تیل اصابت نمود وتانک کاملا حریق گردید.

شاهدان عینی میگویند که درنزدیک تانکر 4 تانگ و5 رینجر نیز توقف داشت که دراثر شعله تانکر هر 4 تانگ و5 رینجر نیز درشعله های آتش فرورفته حریق گردید.

Related posts